Πρόστιμο 900 ευρώ σε πατέρα και τα δύο του παιδιά παρόλο που «είχαν όλα τα δικαιολογητικά»