Πρώτα αποφασίζει και μετά καλεί σε διαβούλευση ο Γ. Πατούλης