Προϋπολογισμός 2021: Εν μέσω πανδημίας, μείωση των δαπανών για την υγεία