Σακοράφα: Φέρνετε έναν προϋπολογισμό που γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα οξύνει την κρίση, σε βάρος της κοινωνίας