Σχόλιο μισανθρωπιάς στην «Καθημερινή» για νοηματική: «Κωμική φιγούρα χειρονόμου ορχηστή»