Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τέσσερις μήνες η Λέσβος