Συνολάκης: «Ατομική ευθύνη» και των κατοίκων η μη υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΗ
LIFO