Στο Λύκειο του 1886 τα Θρησκευτικά διδάσκονταν λιγότερες ώρες από τα Καλλιτεχνικά