Στον πάτο η Ελλάδα και στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης