Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ναι» στην απαγόρευση συναθροίσεων