Συνταξιούχος εθελοντής στρατού και χωρίς πτυχίο ο νέος αντιπρόεδρος του νοσοκομείου Λάρισας