Τα μέλη του Κοινοβουλίου συγγνώμες οφείλουν πρώτα στο λαό