Τα μετεωρολογικά στοιχεία αφήνουν έκθετο τον κ. Χαρδαλιά