Τα συστημικά ΜΜΕ δείχνουν την “άδεια” Αθήνα ενόψει ακρίβειας και λιτότητας