Το ΓΝΘ «Παπανικολάου» έχει πληρώσει σε ιδιώτες 340.000 ευρώ για τεστ επειδή δεν έχει μοριακό αναλυτή