«Το κίνημα θα πει την τελευταία λέξη. Καμία αναστολή, οι ναζί στη φυλακή!»