Το ψηφιακό «θαύμα» της προτελευταίας Ελλάδας εκθέτει η ΕΕ!