Τώρα προσλαμβάνει αστυνομικούς για τα ΑΕΙ, το 2013 είχε απολύσει το προσωπικό φύλαξής τους