Πέντε χρόνια από την υπογραφή της Κοινής Δήλωσης Τουρκίας-ΕΕ για τους πρόσφυγες
GETTY IMAGES