Χιονίζει στη Λέσβο, παγώνουν οι πρόσφυγες στις σκηνές του Καρά Τεπέ