«Κραυγή» από τους απελπισμένους πρόσφυγες κατά την επίσκεψη του Λάσετ στη Μόρια