Ο Ορμπάν θέλει να κλείσει τα σύνορα της Ουγγαρίας για 2 χρόνια