Πέτρου Ράλλη: «Βοήθεια, βοήθεια! Είναι ψυγείο ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτού του ψυγείου έχουν ψυχή»