Στον δρόμο, σε συνθήκες παγετού, εντοπίστηκαν δύο ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στη Θεσσαλονίκη