Δεν θα γίνεται βιντεοσκόπηση μετά το άδεισμα στην Κεραμέως