Εν μέσω πανδημίας, ο Δ. Αχαρνών απέλυσε 45 καθαρίστριες και τώρα αντιστοιχεί 1 ανά 2 σχολεία