Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Μία από τις πιο εμβληματικές δίκες στην σύγχρονη Ελλάδα