Η τροπολογία “Big Brother” με κάμερες στις σχολικές αίθουσες