Το Ευρωκοινοβούλιο απορρίπτει τις περικοπές στον προϋπολογισμό