Υπόθεση Novartis: Το Ευρωκοινοβούλιο τίμησε τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος