Όταν ο Φώτης Στρακόσια έλεγε ότι στο ποδόσφαιρο δεν έχει θέση ο ρατσισμός