Σε ρυθμούς Euro 2021: Η ακτινογραφία των 2 πρώτων ομίλων 
GETTY IMAGES