Διχαστικό κι επικίνδυνο το δίπολο «εμβολιασμένοι vs αντιεμβολιαστές»