Εκατοντάδες δολοφονίες ανθρώπων που αγωνίζονταν για κλιματική δικαιοσύνη
UNSPLASH LI-AN LIM