Ο κ. Μητσοτάκης έχει πλήρη άγνοια της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στη χώρα