Ο πρωθυπουργός δεν έχει άλλο δρόμο πέρα από εκείνο της παραίτησης
AP