«Αγόρια στο Ντους»: Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση από τις επιθέσεις η εκπαιδευτικός