«Άλλο ανοσία, άλλο ανοησία – Δεν γίνεται τείχος ανοσίας χωρίς υλικά» τονίζει ο Γ. Παυλάκης