Εκδήλωση Eteron: «Φορολογική Δικαιοσύνη και Ενεργειακή Κρίση»