Ένα χρόνο πήρε στη Νικολάου για να μάθει τα τηλεφωνήματα μίσους του Κασιδιάρη