Γαλλία: Η Γερουσία υιοθέτησε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
ΑΡ