Η Ν. Κορέα συζητά πιο αυστηρές ποινές για όσους εκσπερματώνουν σε αντικείμενα ή γυναίκες