Ο εξαναγκασμός της άσκοπης ορθοστασίας στην εργασία πρέπει να απαγορευθεί!