Συνέλευση Αγώνα Β. Εύβοιας: Η κυβέρνηση παραχωρεί την προστασία των δασών σε ιδιώτες
ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ