Στην Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων η αστυνομική βία κατά Κυπραίου και Καυκά