Βάσεις 2021: Eκτός Πανεπιστημίων έως 25.000 μαθητές με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής