Βάσια Τριφύλλη: Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν με πείραξε ποτέ, είναι φίλος μου, τον αγαπώ πολύ