Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Ποια είναι τα κυρίαρχα ζητήματα της διεθνούς ατζέντας;