Η Λισαβόνα βαθιά «χτυπημένη» από τη στεγαστική κρίση
GETTY IMAGES