Καμάλα Χάρις: Η γυναίκα πίσω από τη δικαστή, η δικαστής πίσω από την πολιτικό